رویه ارسال سفارش

Blog بازدید: 307

ارسال برای ساکنین تهران کاملأ رایگان می باشد.

ارسال برای ساکنین شهرهای دیگر  برای سفارش های بالای 2 میلیون تومان رایگان است. و برای سفارش های خرد درصدی از هزینه حمل و نقل را اگیبیت پرداخت می نماید و بخشی دیگر برعهده مشتری می باشد .

 

چاپ